نتایج جستجو برای

  • آشنایی با انواع آوار

    آشنایی با انواع آوار

    آشنایی با انواع آوار زلزله ایجاد کننده امواج لرزه ای بوده و باعث جابجائی زمین در طول گسلها می گردد. این امواج لرزه ای عامل ویرانی ساختمانها و پلها در منطقه ای محدود و آسیب رسیدن به ساختمانها و سایر سازه های دورتر می باشند. آسیبهای جانبی ناشی از...

    ۱۴ مرداد، ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه