دسته: مقالات

  • نقش سازمانهای غیر دولتی در کاهش خسارتهای ناشی از زلزله

    نقش سازمانهای غیر دولتی در کاهش خسارتهای ناشی از زلزله

    نقش سازمانهای غیر دولتی در کاهش خسارتهای ناشی از زلزله  ارائه شده در همایش زلزله دیروز امروز فردا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ۳۰ آذر ۱۳۸۴ توسط مهدی وجودی* علیرضا سعیدی** حامد مزلقانی*** *کارشناس ارشد مهندسی زلزله ** دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران *** دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد...

    یکشنبه، ۱۵ شهریور، ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه