نتایج جستجو برای

  • ایمن سازی یا مقاوم سازی؟

    ایمن سازی یا مقاوم سازی؟

    ایمن سازی یا مقاوم سازی؟ چرا ما در اینجا از واژه ایمن سازی استفاده می کنیم؟ ایا مقاوم سازی بهتر است؟ چه تفاوت هایی دارند؟ “مقاوم سازی” به معنای بیشتر کردن مقاومت تمام و یا قسمتی از ساختمان است به این مفهوم که بتواند نیرو های بیشتری را تحمل...

    جمعه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه