نتایج جستجو برای

  • شعر زلزله تبریز از قطران تبریزی

    شعر زلزله تبریز از قطران تبریزی

    زلزله تبریز بود محـال ترا داشتن امید محال *** به عالمی كه نباشد هگرز بر یك حال از آن زمان كه جهان بود حال زینسان *** جهان بگردد لیكن مگر نگرددش احوال دگر شوی تو ولیكن همان بود شب و روز *** دگر شوی تو ولیكن همان بود مه...

    جمعه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه