نتایج جستجو برای

  • شهر زلزله از علی اصفهانی

    شهر زلزله از علی اصفهانی

    علی اصفهانی آنگاه كه سقف‌ها فرود آمدخاكها به چشمها و دهانها فرو شدتیرها بر سرها و گردنها نشستدست و پاها كه میل جنبش داشتزیر هوار خاك از جنبش ایستادو فریادها و ناله‌ها به هوا بر خاستما نبودیم كه این همه رنج راببینیم و دم بر نیاوریماما … خدا كه...

    جمعه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه