نتایج جستجو برای

  • مقدمه ای بر ایمن سازی

    مقدمه ای بر ایمن سازی

    مقدمه ای بر ایمن سازی فکر یک ایران محکم کرد باید تا دگرلرزشی مدفون نــسازد بینوایی دیگر ایمن سازیبسیاری از مردم بر این باورند که فقط تیر و ستون و دیوار و سقف هستند که میتوانند بهنگام زلزله و تخریب محل سکونت و کار، آسیب رسان باشند این در...

    جمعه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه