نتایج جستجو برای

  • چه کسی باید ایمن سازی کند؟

    چه کسی باید ایمن سازی کند؟

    چه کسی باید ایمن سازی کند؟ ایمن سازی را همه باید انجام دهند. هرکس در سطح اطلاعات و اختیارات خودش. پدر خانواده، رییس اداره، رییس کارخانه و شرکت یک سری وظایف دارند. مادر، مدیران و … وظایف دیگری. فرزندان خانواده، کارمندان، کارگران و … وظایف دیگری دارند. این وظایف...

    جمعه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه