برگزاری دوره آموزشی مدیریت و مهندسی آوار برداری ویژه مدیران

برگزاری دوره آموزشی مدیریت و مهندسی آوار برداری ویژه مدیران

یک دوره کارگاه آموزشی وِیزه مدیران ارشد بحران در استان همدان توسط مدرسان جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران ؛ مهندس علیرضا سعیدی با موضوع مدیریت آوارهای شهری و  استاد مزید آبادی با موضوع آوار برداری در شهرها در شهر همدان برگزار شد

در این دوره که تمامی مدیران ارشد فعال در زمینه مدیریت بحران و عضو کارگاه های چهارده گانه مدیریت بحران در آن شرکت داشتند مدیران ارشد استان با مبانی مدیریت اوارهای شهری آشنا شده و در زمینه مدیریت عملیات نیروهای اجرایی  نکات تخصصی را فرا گرفتند و در ادامه نیروهای عملیاتی و اجرایی نیز با روشهای آوار برداری و جستجو نجات توسط  جناب استاد مزید آبادی به صورت تخصصی آشنا شدند

این دوره به همت مدیریت بحران شهرداری شهر همدان  برگزار گردید و اولین دوره تخصصی در زمینه مدیریت آوارهای شهری ویژه متخصصین در سطح کشور بود که تمامی اعضاء کارگروه های تخصصی در زمینه مدیریت بحران به همراه مدیران ارشد مدیریت بحران استانی در آن حضور داشتند

 

لینک خبر

 

http://bohran.hamedan.ir/ShowContext.aspx?ID=5820

دسته ها: اخبار
پنج شنبه، ۱۱ دی، ۱۳۹۳ | 13:48 |