دسته: مقاوم سازی

 • چه کسی باید ایمن سازی کند؟

  چه کسی باید ایمن سازی کند؟

  چه کسی باید ایمن سازی کند؟ ایمن سازی را همه باید انجام دهند. هرکس در سطح اطلاعات و اختیارات خودش. پدر خانواده، رییس اداره، رییس کارخانه و شرکت یک سری وظایف دارند. مادر، مدیران و … وظایف دیگری. فرزندان خانواده، کارمندان، کارگران و … وظایف دیگری دارند. این وظایف...

  جمعه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه
 • ایا ایمن سازی موثر است؟

  ایا ایمن سازی موثر است؟

  آیا ایمن سازی موثر است؟ اگر با مفهوم ایمن سازی اشنا شده باشید، حتما خودتان پاسخ این سوال را داده اید. آری ایمن سازی در هر سطحی و در هر مرحله ای قابل انجام، مفید و بلکه لازم است. در مرحله طراحی، در مرحله ساخت و نگران نباشید در...

  جمعه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه
 • واژه ها و مفاهیم کلیدی مقاوم سازی

  واژه ها و مفاهیم کلیدی مقاوم سازی

  واژه ها و مفاهیم کلیدی سازه: به طور کلی به هر چیزی که توسط بشر ساخته شده و برای تحمل و نگهداری چیز دیگری ساخته شود اطلاق می شود. در اینجا منظور ما تمام ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، ورزشی و … دیگری است که مورد استفاده تعدادی از...

  جمعه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه
 • ایمن سازی یا مقاوم سازی؟

  ایمن سازی یا مقاوم سازی؟

  ایمن سازی یا مقاوم سازی؟ چرا ما در اینجا از واژه ایمن سازی استفاده می کنیم؟ ایا مقاوم سازی بهتر است؟ چه تفاوت هایی دارند؟ “مقاوم سازی” به معنای بیشتر کردن مقاومت تمام و یا قسمتی از ساختمان است به این مفهوم که بتواند نیرو های بیشتری را تحمل...

  جمعه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه
 • مقدمه ای بر ایمن سازی

  مقدمه ای بر ایمن سازی

  مقدمه ای بر ایمن سازی فکر یک ایران محکم کرد باید تا دگرلرزشی مدفون نــسازد بینوایی دیگر ایمن سازیبسیاری از مردم بر این باورند که فقط تیر و ستون و دیوار و سقف هستند که میتوانند بهنگام زلزله و تخریب محل سکونت و کار، آسیب رسان باشند این در...

  جمعه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه