بایگانی سالانه برای 2017

  • دوره آموزش مدیریت بحران به کودکان

    دوره آموزش مدیریت بحران به کودکان

    آغاز اولین دوره آموزش مدیریت بحران ویژه شیر بچه های موج پیشرو در مرکز مهر ماندگار دروازه غار برگزار گردید نخستین جلسه این دوره آموزشی امروز با حضور سیزده نوجوان ۱۰ تا ۱۴ سال در مرکز آوای ماندگار دروازه غار برگزار گردید. این دوره آموزشی در طی شانزده جلسه...

    جمعه، ۶ مرداد، ۱۳۹۶ | بدون دیدگاه