مدیریت اطلاع رسانی پس از بحران ( ویژه مدیران بحران و روابط عمومی ها )

مدیریت اطلاع رسانی پس از بحران ( ویژه مدیران بحران و روابط عمومی ها )

با وقوع هر حادثه و آغاز بحران، موضوع اطلاع رسانی از جمله اولویت های نخستینی است که در بحث فرایند مدیریت بحران مطرح می گردد . در اکثر حوادث روی داده در ایران که منجر به وقوع بحران گردیده است، بویژه حادثه زلزله که تبعات و آثار ثانویه بیشماری نیز به همراه دارد، شاهد انبوهی از اخبار نادرست، اطلاعات غلط و شایعاتی هستیم که بر اثر اشتباهات فاحش و عمدتاً سهوی مدیران بحران در مدیریت اطلاع رسانی بحران بوجود می آید.

بی گمان داشتن مهارت های لازم به منظور عبور مدیران بحران کشور از چنین موقعیت های چالش زا و مخاطره آمیزی از جمله ملزومات اولیه مدیران بحران کشور بوده و لازم است در این خصوص علاوه بر مدیران ارشد بحران، روابط عمومی ها و سخنگوهای ستادهای مدیریت بحران نیز به دانش و آگاهی های این رشته تخصصی دست پیدا کرده و در زمینه اطلاع رسانی صحیح، سریع و دقیق مهارت های خود را ارتقاء بخشند.

 

مدرسین این دوره آموزش

۱- دکتر پروانه پیشنمازی         ۲- مهندس علیرضا سعیدی

 

سه شنبه، ۲۳ دی، ۱۳۹۳ | 15:07 | برچسبها: ،