نخستین مانور دانشگاهی زلزله

نخستین مانور دانشگاهی زلزله

 نخستین مانور دانشگاهی «ایمنی در برابر مخاطرات طبیعی» برگزار شد

سرویس : علمي و فناوري – علم و فناوري ايران

نخستین مانور ایمنی در برابر مخاطرات طبیعی در دانشگاه‌ها توسط انجمن مخاطره شناسی ایران و با همکاری انجمن علمی دانشجویی مخاطرات محیطی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، ظهر سه شنبه در محل سالن همایش و حیاط دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزار شد.

 به گزارش ایسنا در این مانور که در ساعت ۱۲:۱۰ با حضور دکتر ابراهیم مقیمی، استاد دانشگاه تهران و رییس انجمن مخاطره شناسی ایران و حدود ۶۰ نفر از دانشجویان رشته جغرافیا و سایر رشته ها آغاز شد، ابتدا دکتر مهدی زارع، رییس کمیته مخاطرات طبیعی انجمن مخاطره شناسی ایران به بیان شرایط فلات ایران از نظر مخاطره زمینلرزه وسایر مخاطرات طبیعی نظیر زمین‌لغزش و سیل پرداخت و سپس نحوه استفاده از نقشه ها و پیاده سازی اطلاعات از نقشه های پایه برای بررسی مخاطره زلزله مرور شد.

 سپس دکتر زارع به بیان مبنا و دلیل روشهای مطالعاتی برای کاهش ریسک پرداخت و گفت: تمامی این روشها دارای یک هدف مبنایی مشترک و مهم به نام «ایمنی جانی» هستند به این معنی که در مهندسی زلزله هدف کشته نشدن انسانها یا کمتر کردن جراهات و صدمات وارده به انسان‌هاست. سپس مبانی پناهگیری و روش «بنشین، بپوشان و بگیر» (Drop, Cover and Hold on) تشریح شد و همچینن به موارد کارآیی این روش و همچنین «مثلث حیات» پرداخته شد.

 مهندس علیرضا سعیدی، دبیرکل جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران نیز قسمت بعدی برنامه این مانور را با تقسیم دانشجویان به هفت گروه مدیریت بحران و تعیین سرگروه و نام برای هر یک از این گروه ها آغاز کرد. مهندس سعیدی در قسمت بعدی به نشریح انواع بحران ها در هنگام یک زلزله فرضی پرداخت. وی همچین از شرکت کنندگان در مانور خواست تا با در نظر گرفتن رخداد زلزله در محل دانشکده به تشریح وضعیت و راهکارهایی که برای مدیریت بحران و اسکان اضطراری و موقت در چنین شرایطی بپردازند. نظرات داده شده از سوی هرگروه مورد ارزیابی قرار گرفت.

 در قسمت بعدی برنامه نصب و استفاده از چادرها و نحوه استفاده از چادرها در این شرایط بر پایه چادرهای نصب شده در حیاط دانشکده مرور شد. ضمنا مهندس سعیدی در بخش بعدی برنامه به بیان تجربیات مدیریت شرایط اضطرار در زلزله ۱۳۹۱ ورزقان آذربایجان پرداخت.

 انجمن مخاطره شناسی ایران در نظر دارد تا این برنامه را به صورت یک برنامه سراسری برای هم دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی کشور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد کند تا در کل کشور به صورت سالانه برگزار شود.

 در برگزاری این برنامه مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری تهران نیز همکاری داشت.  

پنج شنبه، ۱۳ آذر، ۱۳۹۳ | 11:30 |