نتایج جستجو برای

  • دوره آموزشی مدیریت و مهندسی آوار برداری

    دوره آموزشی مدیریت و مهندسی آوار برداری

    این دوره تخصصی مدیریت بحران در دو بخش : مدیریت آوار برداری شهری و آوار برداری  ارئه می گردد و هدف از این دوره آشنایی مدیران ارشد و میانی بحران با موضوع آوار های شهری می باشد در این دوره، مدیران ارشد بحران با نحوه ساماندهی آوارهای شهری پس...

    دوشنبه، ۱۵ دی، ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه